Video Interactie Begeleiding (VIB)

Wat is Video Interactie Begeleiding?

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een effectieve en praktische methode waarbij op positieve wijze stil wordt gestaan bij de communicatie tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Door samen te kijken naar korte video-opnamen van interacties tussen medewerker en kind, ontstaat inzicht in behoeften en mogelijkheden. 

Hoe werkt het?

Video Interactie Begeleiding is een praktische training. Wij kijken naar zelfgemaakt videobeelden en zien wat de interactie is tussen medewerker en kinderen. Op een gerichte, positieve manier geven we feedback op de video. Met de nadruk op positief, want door het positieve te stimuleren kunnen we groeien. We kijken daarom naar wat je allemaal al goed doet. We gebruiken hierbij de herkenbare structuur van de communicatie cirkel. 

Wat is het doel?

Door letterlijk te vertragen en stil te staan bij wat er gebeurt, wat een medewerker doet, hoe het waardevolle contact met de kinderen plaatsvindt, krijgen we inzicht in de communicatiecirkel. We leren hoe we de kinderen echt kunnen zien en hoe we kunnen afstemmen op hun behoeften. Het uitgangspunt van VIB is dat de pedagogisch medewerkers sensitief worden voor de initiatieven en signalen van de kinderen. 

Door middel van video interactie begeleiding geven we aandacht aan:

 • De positieve, waardevolle contactmomenten tussen jou en de kinderen. 
 • De momenten dat de kinderen zich gehoord, gezien en begrepen voelen. 
 • Hoe jij vanuit jouw afstemming reageert op een manier die past bij het kind. 
 • De spelbetrokkenheid van de kinderen en hoe jij deze vergroot.
 • Hoe jij de ontwikkeling van de kinderen ondersteunt.

Voor wie is de training en hoe lang duurt het?

Video Interactie Begeleiding is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die met baby’s, jonge kinderen of kinderen in de basisschool leeftijd werken en een voorniveau hebben van minimaal PW niveau 3 (of een vergelijkbare opleiding). De training duurt zes dagdelen, daar komen nog huiswerkopdrachten en een eindopdracht bij.

Wat is het resultaat van VIB?

Doordat de sensitieve responsiviteit en interactie met de kinderen wordt verbeterd: 

 • Worden het welbevinden, de emotionele veiligheid, de sociaal en emotionele ontwikkeling van de kinderen versterkt;
 • Zal de spelbetrokkenheid van de kinderen wordt vergroot;
 • Ervaren de kinderen een veilige, prettige omgeving om optimaal te kunnen groeien; 
 • Ervaren de kinderen nabijheid, steun, toegankelijkheid en beschikbaarheid;  
 • Hebben de kinderen vertrouwen in zichzelf en de wereld om hen heen en voelen de kinderen zich in staat om de wereld te verkennen;                        
 • Zijn er meer ontwikkelingskansen en stimulering van sociale competenties, taalontwikkeling en andere ontwikkelingsgebieden. 

Dat wat je aandacht geeft  groeit!

Meld je aan voor Video Interactie Begeleiding

Geïnteresseerd in de training VIB voor jou of je medewerkers? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking of een offerte op maat.


Pedagogisch VIB coach nodig?

Vul het formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact op!